Requiem voor een wielrenner

Ingediend door webmaster op Zat, 21/05/2011 – 10:24.

3 JUNI 2011 PRESENTATIE

Op 3 juni a.s. wordt in RUIMTE-X Requiem voor een wielrenner gepresenteerd, de nieuwste dichtbundel van schrijver/dichter Albert Megens (Boxtel 1939). Megens brengt hierin een ode aan jonggestorven wielrenners uit België en Nederland. De aangrijpende gedichten, 57 in totaal, strekken zich uit over de periode vanaf 1970 en hebben uitsluitend betrekking op jonge hartdoden als gevolg van (mentale en fysieke) overbelasting door de wielersport. De proloog is van ex-wielrenner, publicist en columnist (o.a. NRC) Peter Winnen. De bundel is van illustraties (linosneden) voorzien door beeldend kunstenaar Ivo van Leeuwen.

Albert Megens heeft jarenlang intensief onderzoek gedaan naar het onderwerp. Via archief- en veldwerk, het uitpluizen van kranten- en overlijdensberichten en het bezoeken van kerkhoven en nabestaanden van de overledenen, heeft hij zich langzaam maar zeker een beeld gevormd van de situatie, achtergronden en (doods)omstandigheden van de jonggestorvenen.

De dichter snijdt in zijn Requiem, niet alleen in de gedichten zelf, maar ook in de tussenzangen, voor- en slotzang, op even subtiele als rake wijze een maatschappelijke problematiek aan die tot op de dag van vandaag in niets aan actualiteit en geldigheid heeft ingeboet. Het gaat om de aspiraties en ambities van jonge wielrenners, vaak uit sociaal eenvoudige milieus, en de hooggespannen verwachtingen en buitenproportionele eisen die de wielersport en hun families aan hen stellen. Een onderwerp dat in heel Nederland en België, maar zeker in onze contreien (Brabant en Vlaanderen) onder brede lagen van de bevolking leeft.

In zijn proloog stelt Peter Winnen dat wielrenners niet zachtzinnig met hun harten omspringen, maar dat ‘de liefde voor de sport, de liefde voor het meisje en […] de noodzaak te worden liefgehad’ hen zover drijft dat ‘soms een hart scheurt’. Hij vergelijkt Requiem met een reliekschrijn waarin ‘in het ritme van de woorden de echo’s [weerklinken] van veel te jong verstilde harten’.

Beeldend kunstenaar Ivo van Leeuwen heeft, na intensief overleg met de auteur, de bundel van linosneden voorzien. Het betreft niet zozeer illustraties bij de gedichten, maar geabstraheerde, zelfstandige beelden, waarmee Van Leeuwen de intenties van de auteur in een heel eigen idioom vertaalt.

Eerder verschenen van Albert Megens o.a. Soldaat aan de IJzer (Saudade Press 1997), Buigen voor een jonkheer (’t Vliegend Wiel 2002), Ode aan de Pijn (teleXpress 2003), Laat mij maar (Brandon Pers 2007) en Hoe leeg het was en hoe schoon (Brandon Pers 2009). Megens won diverse prijzen waaronder de ‘Plantage Poëzieprijs’ (Amsterdam) en de Bredase publieksprijs ‘Zuiders Literair’.

Requiem voor een wielrenner is een uitgave van teleXpress, oplage 750 exemplaren, prijs € 12,50. ISBN-nummer 978-90-76937-34-2. De bundel is verkrijgbaar bij de gerenommeerde boekhandel of te bestellen bij teleXpress via info@ruimte-x.nl onder vermelding van uw naam en adres.

Agendagegevens
datum en tijd: 3 juni 20.30 uur
presentatie: Requiem voor een wielrenner van Albert Megens
locatie: RUIMTE-X, Telexstraat 4 a, 5038 DJ Tilburg
meer info: www.ruimte-x.nl

Noot voor de pers: voor meer informatie en beeldmateriaal van hogere resolutie kunt u contact opnemen met Ingrid Luycks ( ingridluycks@planet.nl ; tel. 06 22 80 638)