Welkom

Op deze website staat Albert Megens centraal. Hij was docent Nederlands en is schrijver van jeugd- en kinderboeken, maar bovenal is hij dichter. Enkele van zijn gedichten staan op deze website. Megens heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Sinds enige tijd is hij correspondent voor het Brabants Dagblad. Hij portretteert met name mensen met een bijzonder verhaal of een opmerkelijke levensloop. Megens was secretaris van de inmiddels opgeheven Brakmankring.

Column in Brabant Cultureel

JACE van de Ven schreef een treffende column over Albert Megens in Brabant Cultureel. Aanleiding diens aanstaande tachtigste verjaardag ter gelegenheid waarvan een nieuwe dichtbundel in de maak is: Tachtig bij tachtig.

De bundel zal later dit jaar uitgegeven worden. Voorintekening is mogelijk door een bericht te sturen via het contactformulier.

Klik hieronder op het logo om de column te lezen.

 

MAARTJE ode aan een bijzonder meisje

In december 2018 is het boekje ‘MAARTJE ode aan een bijzonder meisje’ in eigen beheer verschenen mede dankzij de medewerking van Vanderlande Veghel.
Eindredactie en opmaak: René Potters

Op de dag waarop de ode werd gepubliceerd overleed plotseling op 68 jarige leeftijd Rini Soeterboek, de vader van Maartje.

Tekst achterzijde omslag:
De kwaliteit van een mensenleven wordt niet bepaald door de lengte ervan, veeleer door de intensiteit waarmee een mens heeft geleefd. Wie maar kort leeft, kan een diepe, blijvende indruk nalaten, de loop van de geschiedenis van medemensen blijvend bepalen. Wie jong sterft, leeft vaak lang in gedachten, in levende herinneringen van wie achter blijven.

LocHal Tilburg

Onlangs is de Bibliotheek Midden Brabant verhuisd naar de Spoorzone in Tilburg. In de voormalige LocHal is een locatie van wereldallure gevonden.

Van enkele lokale schrijvers en dichters zijn pakkende of inspirerende spreuken te lezen. Zoals deze van Albert Megens:

“De doden worden niet weggemoffeld”

“In vroegere tijden waar doorgaans ouderen naar terugverlangen en vol heimwee over spreken, werd de dood van kinderen meestal op afstand gehouden en bleef rouwbeklag beperkt tot achter de voordeur en de gesloten luiken. Geen stille tochten. Geen ­uiterlijk rouwbetoon.”

Albert Megens schreef een opiniestuk in het Brabants Dagblad met als tragische aanleiding het spoorwegongeluk in Oss.

Poëzieroute geopend Boxtel

In november 2017 is in Boxtel een vernieuwde poëzieroute geopend met gedichten van de aldaar geboren dichters Jasper Mikkers, Victor Vroomkoning en Albert Megens. Van de laatst genoemde staan twee gedichten als “literaire bakens” in zijn geboortestraat. Aan het begin “Laat mij maar” en aan het eind “De Esschebaan te Boxtel”.

NIEUW: “Gemengd boeket”, november 2016

GEMENGD BOEKET verschijnt in Eigen Beheer en wel in 150 exemplaren, mede dankzij de medewerking van Vanderlande te Veghel.

verhalen, verhandelingen, gedachten en gedichten voor een belangrijk deel geplukt in Boxtel en in Kaatsheuvel

“De verhalen verklaren grotendeels de (deels eerder gepubliceerde) gedichten. Beide laten de veelkleurigheid van dit land zien en van de mensen die er wonen, ook van wie er ooit was en er altijd zal blijven.”

Voor reacties of meer informatie kunt u het contactformulier gebruiken.

verhalen-en-gedichten-v10

Schrijver en dichter