Welkom

Op deze website staat Albert Megens centraal. Hij was docent Nederlands en is schrijver van jeugd- en kinderboeken, maar bovenal is hij dichter. Enkele van zijn gedichten staan op deze website. Megens heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Sinds enige tijd is hij correspondent voor het Brabants Dagblad. Hij portretteert met name mensen met een bijzonder verhaal of een opmerkelijke levensloop. Megens was secretaris van de inmiddels opgeheven Brakmankring.

 

Albert Megens overleed op 15 januari 2023 op 83 jarige leeftijd.

Mooiste jurk en andere Godsgedichten

Een nieuwe bundel heeft het licht gezien: Mooiste jurk en andere Godsgedichten.

Wanneer je met liefde, verwondering en
een groot geloof in God kijkt naar wat zich rond je afspeelt
dan geven deze Godsgedichten taal aan wat je ziet en ervaart.

Albert Megens deelt met ons zijn weerstanden én ontdekkingen. Hij getuigt van een God van liefde.

Het fraai vormgegeven boekje is binnenkort te koop bij de boekhandel in Kaatsheuvel (Bruna en Primera) en Heeswijk (Berne B.V., Abdijstraat 53).

76 bladzijden, gebonden. Prijs € 16,95. ISBN 978-90-8972-441-0

Ook te bestellen door een e-mail te sturen naar
mooistejurk@albertmegens.nl. De verzendkosten komen er dan nog bij.

Het briefje, stiekem in mijn jaszak gestopt

“Dat geeft eigenlijk geen pas, dat jij op jouw leeftijd, leraar van voor de digitale revolutie, die tot op het laatst met een wit krijtje op een zwart bord schreef, zich uitspreekt over leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs.

Ik sprak mezelf toe en besloot uiteindelijk toch van me te laten horen…”

Lees verder in het Brabants Dagblad wat Albert Megens van het hart moet.

De kindsheid, het land van herkomst

In de zomer van 2019 – voor hij tachtig werd – schreef Albert Megens een beschouwend stuk over de ouder wordende mens. Wanneer mentale vermogens achteruit gaan, oude herinneringen  boven  komen drijven en nieuwe niet meer worden gemaakt, is begrip en respect des te belangrijker geworden. Een oproep tot medemenselijkheid.

Het artikel werd gepubliceerd in het Brabants Dagblad.

TACHTIG BIJ TACHTIG

23 Augustus bereikte Albert Megens de leeftijd van 80 jaar ter gelegenheid waarvan hij zijn jongste bundel – een bloemlezing – ‘Tachtig bij Tachtig’ presenteerde aan een select gezelschap.

Tachtig bij Tachtig

Megens leidt zelf in: “Ben inmiddels dichter bij het einde dan ik in mijn angstdromen en mijn gedichten ooit ben geweest. Ik heb vaak over de dood geschreven, omdat ik dacht, beter gezegd, hoopte hem zo op gepaste afstand te kunnen houden. Eind augustus word ik tachtig. Nochtans geen tijd om de balans op te maken, immers er is veel werk te doen en ook nog enig achterstallig onderhoud te verrichten. Het leven is me bovendien te lief om het achter te laten. Wel een geschikte aanleiding om een selectie te maken uit de honderden gedichten die ik in de loop der jaren heb geschreven. Gedichten die er van mij of van anderen nog steeds mogen zijn, gedichten die ik in de loop van de tijd was vergeten maar die op een goede dag bij me aanklopten.

…”

JACE van de Ven besluit zijn voorwoord over Megens: “Zijn gedichten zijn monumentjes van geloof, hoop en liefde voor ongelovigen.”

Ook het Brabants Dagblad wijdde een artikel aan de heugelijke gebeurtenis.

Column in Brabant Cultureel

JACE van de Ven schreef een treffende column over Albert Megens in Brabant Cultureel. Aanleiding diens aanstaande tachtigste verjaardag ter gelegenheid waarvan een nieuwe dichtbundel in de maak is: Tachtig bij tachtig.

De bundel zal later dit jaar uitgegeven worden. Voorintekening is mogelijk door een bericht te sturen via het contactformulier.

Klik hieronder op het logo om de column te lezen.

 

MAARTJE ode aan een bijzonder meisje

In december 2018 is het boekje ‘MAARTJE ode aan een bijzonder meisje’ in eigen beheer verschenen mede dankzij de medewerking van Vanderlande Veghel.
Eindredactie en opmaak: René Potters

Op de dag waarop de ode werd gepubliceerd overleed plotseling op 68 jarige leeftijd Rini Soeterboek, de vader van Maartje.

Tekst achterzijde omslag:
De kwaliteit van een mensenleven wordt niet bepaald door de lengte ervan, veeleer door de intensiteit waarmee een mens heeft geleefd. Wie maar kort leeft, kan een diepe, blijvende indruk nalaten, de loop van de geschiedenis van medemensen blijvend bepalen. Wie jong sterft, leeft vaak lang in gedachten, in levende herinneringen van wie achter blijven.

LocHal Tilburg

Onlangs is de Bibliotheek Midden Brabant verhuisd naar de Spoorzone in Tilburg. In de voormalige LocHal is een locatie van wereldallure gevonden.

Van enkele lokale schrijvers en dichters zijn pakkende of inspirerende spreuken te lezen. Zoals deze van Albert Megens:

“De doden worden niet weggemoffeld”

“In vroegere tijden waar doorgaans ouderen naar terugverlangen en vol heimwee over spreken, werd de dood van kinderen meestal op afstand gehouden en bleef rouwbeklag beperkt tot achter de voordeur en de gesloten luiken. Geen stille tochten. Geen ­uiterlijk rouwbetoon.”

Albert Megens schreef een opiniestuk in het Brabants Dagblad met als tragische aanleiding het spoorwegongeluk in Oss.

Poëzieroute geopend Boxtel

In november 2017 is in Boxtel een vernieuwde poëzieroute geopend met gedichten van de aldaar geboren dichters Jasper Mikkers, Victor Vroomkoning en Albert Megens. Van de laatst genoemde staan twee gedichten als “literaire bakens” in zijn geboortestraat. Aan het begin “Laat mij maar” en aan het eind “De Esschebaan te Boxtel”.

NIEUW: “Gemengd boeket”, november 2016

GEMENGD BOEKET verschijnt in Eigen Beheer en wel in 150 exemplaren, mede dankzij de medewerking van Vanderlande te Veghel.

verhalen, verhandelingen, gedachten en gedichten voor een belangrijk deel geplukt in Boxtel en in Kaatsheuvel
“De verhalen verklaren grotendeels de (deels eerder gepubliceerde) gedichten. Beide laten de veelkleurigheid van dit land zien en van de mensen die er wonen, ook van wie er ooit was en er altijd zal blijven.”

Voor reacties of meer informatie kunt u het contactformulier gebruiken.

verhalen-en-gedichten-v10

Schrijver en dichter