TACHTIG BIJ TACHTIG

23 Augustus bereikte Albert Megens de leeftijd van 80 jaar ter gelegenheid waarvan hij zijn jongste bundel – een bloemlezing – ‘Tachtig bij Tachtig’ presenteerde aan een select gezelschap.

Tachtig bij Tachtig

Megens leidt zelf in: “Ben inmiddels dichter bij het einde dan ik in mijn angstdromen en mijn gedichten ooit ben geweest. Ik heb vaak over de dood geschreven, omdat ik dacht, beter gezegd, hoopte hem zo op gepaste afstand te kunnen houden. Eind augustus word ik tachtig. Nochtans geen tijd om de balans op te maken, immers er is veel werk te doen en ook nog enig achterstallig onderhoud te verrichten. Het leven is me bovendien te lief om het achter te laten. Wel een geschikte aanleiding om een selectie te maken uit de honderden gedichten die ik in de loop der jaren heb geschreven. Gedichten die er van mij of van anderen nog steeds mogen zijn, gedichten die ik in de loop van de tijd was vergeten maar die op een goede dag bij me aanklopten.

…”

JACE van de Ven besluit zijn voorwoord over Megens: “Zijn gedichten zijn monumentjes van geloof, hoop en liefde voor ongelovigen.”

Ook het Brabants Dagblad wijdde een artikel aan de heugelijke gebeurtenis.