MAARTJE ode aan een bijzonder meisje

In december 2018 is het boekje ‘MAARTJE ode aan een bijzonder meisje’ in eigen beheer verschenen mede dankzij de medewerking van Vanderlande Veghel.
Eindredactie en opmaak: René Potters

Op de dag waarop de ode werd gepubliceerd overleed plotseling op 68 jarige leeftijd Rini Soeterboek, de vader van Maartje.

Tekst achterzijde omslag:
De kwaliteit van een mensenleven wordt niet bepaald door de lengte ervan, veeleer door de intensiteit waarmee een mens heeft geleefd. Wie maar kort leeft, kan een diepe, blijvende indruk nalaten, de loop van de geschiedenis van medemensen blijvend bepalen. Wie jong sterft, leeft vaak lang in gedachten, in levende herinneringen van wie achter blijven.